Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Można zaznaczyć kilka opcji

Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka związanego z udziałem w biegu. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji.

— **Zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdzimy udział oraz udzielimy dodatkowych informacji organizacyjnych.**